You are here:  / Zdrowie i Dieta / Przewlekłe zmartwiające kropidlakowe

Przewlekłe zmartwiające kropidlakowe

Przewlekłe zmartwiające kropidlakowe

Przewlekłe zmartwiające kropidlakowe zapalenie płuc ogniskowo obejmuje miąższ, nie powodując powstania jamy, i często przypomina gruźlicę wytwórczą. W przypadku powolnego rozwoju zmiany, w otoczeniu rozwija się naciek zapalny i tkanka ziaminowa. Wtórnie zmiana może ulegać martwicy z wytworzeniem jamy.

Inaczej jest, gdy proces postępuje gwałtownie, kiedy to w związku ze znacz-nym spadkiem odporności może dojść do szybkiego rozprzestrzeniania się pro-cesu w świetle pęcherzyków oraz w oskrzelach. Pojawiają się wtedy zmiany na-czyniowe, zakrzepy i ogniskowe zawały. Mnożeniu się grzyba towarzyszy prze-ważnie odczyn ropny, natomiast u chorych z granulocytopenią mogą się ujaw-niać pola martwicy bezodczynowej. Przechodząc na łoże naczyniowe, proces może być źródłem krwiopochodnego rozprzestrzeniania się zakażenia. Wtórne ogniska zatorowe obserwuje się we wszystkich narządach, w szczególności w ośrodkowym układzie nerwowym, w wątrobie, nerkach, sercu.