You are here:  / Zdrowie i Dieta / ROZPOZNANIE

ROZPOZNANIE

Współczesna medycyna dysponuje coraz lepszymi możliwościami diagnostycznymi, tak że wszelkie podejrzane objawy powinny być zweryfikowane w badaniu lekarskim. Badania rentgenowskie, ultrasonografia (USG), endoskopia, tomografia komputerowa – wszystkie te metody ułatwiają wczesne wykrycie wielu zmian. Do wykonania każdego z tych badań istnieją odpowiednie wskazania i każde z nich ma swoje ograniczenia.

Mamografia jest radiologiczną techniką uwidaczniania struktur gruczołu piersiowego ułatwia wczesne wykrycie patologicznych zmian, np. nowotworu.

Badanie USG wykorzystuje zjawiska związane z rozchodzeniem i odbijaniem się ultradźwięków w tkankach. Nie wywołuje ono objawów ubocznych i w rękach doświadczonego lekarza stanowi niezwykle cenny instrument diagnostyczny. Jednak wobec popularności i „mody” na USG

– należy pamiętać, że ocena wyników powinna być przeprowadzana przez lekarza prowadzącego, który najlepiej zna pacjenta. Stwierdzenie w tym badaniu pewnych odchyleń nie zawsze świadczy o istotnej patologii i konieczności leczenia operacyjnego. Natomiast niewykrycie żadnych zmian nie wyklucza toczącego się procesu chorobowego. Wielu pacjentów uspokojonych brakiem widocznej patologii w USG zaniechało dalszych badań, mimo istnienia niepokojących objawów.