You are here:  / Zdrowie i Dieta

Zdrowie i Dieta

 • Profesjonalne biurka dla graczy
  Aug 05 2020

  Profesjonalne biurka dla graczy

  Gry komputerowe wymagają posiadania odpowiedniego sprzętu i stanowiska, aby móc w spokoju przez wiele godzin oddawać się tej pasji. Każdy gracz przyzna, że przypadkowe biurko nie zawsze jest w stanie sprostać wymaganiom profesjonalisty – dlatego…

  Read more
 • Rozrost komórek nabłonka oskrzelikowo-pęcherzykowego
  Jul 13 2019

  Rozrost komórek nabłonka oskrzelikowo-pęcherzykowego

  Na obraz cytologiczny tego rozrostu składają się pneumocyty typu II występujące pojedynczo lub w grupach, rzadziej w gniazdach, jądrach od jasnych do nad- barwliwych, charakteryzujące się: – zmiennym stosunkiem N/G, – wakuolizacją cytoplazmy, niekiedy aż…

  Read more
 • ROZPOZNANIE
  Jul 13 2019

  ROZPOZNANIE

  Współczesna medycyna dysponuje coraz lepszymi możliwościami diagnostycznymi, tak że wszelkie podejrzane objawy powinny być zweryfikowane w badaniu lekarskim. Badania rentgenowskie, ultrasonografia (USG), endoskopia, tomografia komputerowa – wszystkie te metody ułatwiają wczesne wykrycie wielu zmian. Do…

  Read more
 • ROZMOWA Z BÓLEM
  Jul 13 2019

  ROZMOWA Z BÓLEM

  ROZMOWA Z BÓLEM To ćwiczenie przypomina wewnętrzny dialog. Nikt nie może Ci powiedzieć o bólu więcej niż on sam. Najlepiej więc zapytać ból o jego znaczenie i środki zaradcze. 1. Odpręż się całkowicie, tak jak…

  Read more
 • Rozluźnienie mięśni
  Jul 13 2019

  Rozluźnienie mięśni

  Aby lepiej odczuć rozluźnienie mięśni, wykonaj następujące ćwiczenie: Usiądź wygodnie w miejscu, gdzie panuje spokój i cisza. Zamknij oczy. Odczuj swój oddech. Poczuj, że odpoczywasz… Skoncentruj się teraz na swojej twarzy. Odczuj napięcie mięśni twarzy…

  Read more
 • RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA
  Jul 13 2019

  RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA

  Obniżona pojemność buforowa i mniejsza zawartość wodorowęglanów w osoczu stwarzają problem większej podatności rozwijającego się organizmu na występowanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Utrzymywanie względnie stałego odczynu płynów ustrojowych jest jednym z podstawowych elementów homeostazy ustroju. Nawet…

  Read more
 • RODZINA I PRZYJACIELE
  Jul 13 2019

  RODZINA I PRZYJACIELE

  Ważne jest, byś został zaakceptowany jako człowiek chory, by akcep-towano i respektowano Twoje uczucia. W okresie choroby możesz miewać zmienne nastroje i Twoje otoczenie powinno to rozumieć. Ważne jest także podkreślenie znaczenia otwartej i szczerej…

  Read more
 • RELAKS
  Jul 13 2019

  RELAKS

  Wszystkie ćwiczenia naszej metody należy wykonywać w stanie pełnego odprężenia i rozluźnienia, czyli pełnego relaksu fizycznego i psychicznego. Jest to stan, w którym zachodzą procesy zupełnie przeciwstawne do występujących w stanie stresu lub lęku. Często…

  Read more
 • REGULACJA TEMPERATURY CIAŁA
  Jul 13 2019

  REGULACJA TEMPERATURY CIAŁA

  Wytwarzanie ciepła jest w pewnym stopniu ubocznym objawem przemian metabolicznych ustroju. Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała zależy od dwóch czynników: wytwarzania ciepła i jego strat. Straty ciepła wynikają z różnicy temperatury ciała i temperatury otoczenia oraz…

  Read more
 • Radioterapii
  Jul 13 2019

  Radioterapii

  W radioterapii wykorzystuje się różnicę wrażliwości nowotworów złośliwych i tkanek prawidłowych na skutki promieniowania. Jak wyjaśnię w dalszych częściach książki, rak zbudowany jest z zaburzonych, niedojrzałych komórek, a im mniejsza dojrzałość nowotworu, tym większa jego…

  Read more
 • Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
  Jul 13 2019

  Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe

  Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe, dzięki dostępowi do przestrzeni pę-cherzykowej i obwodowych oskrzeli (>17 generacji), znalazło poczesne miejsce w diagnostyce zakażeń. Powinno się je wykonywać po wstępnej ewakuacji materia-łu z dróg oddechowych i oczyszczeniu kanału roboczego endoskopu z…

  Read more
 • PUNKTY ODNIESIENIA
  Jul 13 2019

  PUNKTY ODNIESIENIA

  Ażeby móc coś naprawić •- skorygować, trzeba mieć najpierw wyobrażenie o tym, jak to powinno wyglądać. Chcąc wykryć zaburzenia, trzeba mieć wyobrażenie stanu prawidłowego, pewne punkty odniesienia, do których można się odwoływać. Większość ludzi nie…

  Read more
 • Pseudomonas aeruginosa Klebsiella
  Jul 13 2019

  Pseudomonas aeruginosa Klebsiella

  Pseudomonas aeruginosa Klebsiella sp. Staphylococcus aureus Enterobacter sp. Leczenie pooperacyjnego zapalenia płuc powinno zapewnić poprawę czyn-ności oddechowych, w tym drenaż ułożeniowy, ćwiczenia oddechowe, prowoko-wanie odruchu kaszlowego, oklepywanie, a w sytuacji wskazującej na znaczne zaleganie wydzieliny…

  Read more
 • PRZYGOTOWANIE OGÓLNE DO ZABIEGU
  Jul 13 2019

  PRZYGOTOWANIE OGÓLNE DO ZABIEGU

  W okresie poprzedzającym każdy zabieg wykonywany w anestezji ogólnej należy zwracać uwagę na potrzebę zapobiegania aspiracji zawartości żołądkowej. Istotnym warunkiem bezpieczeństwa jest tu odpowiednio wczesne wstrzymanie doustnego podawania pokarmów. U dzieci zdrowych żołądek po normalnym…

  Read more
 • PRZYGOTOWANIE NOWORODKA DO OPERACJI
  Jul 13 2019

  PRZYGOTOWANIE NOWORODKA DO OPERACJI

  Przygotowanie noworodka do operacji odgrywa istotną rolę w całości leczenia chirurgicznego. Wiąże się z wieloma poważnymi i trudnymi problemami wynikającymi z konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego w trybie naglącym, w stanie szybko narastających zaburzeń ogólnoustrojowych zagrażających…

  Read more
 • Przyczyna niewydolności oddechowej
  Jul 13 2019

  Przyczyna niewydolności oddechowej

  We wszystkich przypadkach wad operowanych wcześniactwo, hipoksja, narastająca w pierwszej dobie żółtaczka z wysokim stężeniem bilirubiny, współistnienie in nych, często również ciężkich wad rozwojowych, np. serca, infekcje pogarszają rokowanie. Mogą przekreślić możliwość osiągnięcia powodzenia leczenia…

  Read more
 • Przewlekłe zmartwiające kropidlakowe
  Jul 13 2019

  Przewlekłe zmartwiające kropidlakowe

  Przewlekłe zmartwiające kropidlakowe Przewlekłe zmartwiające kropidlakowe zapalenie płuc ogniskowo obejmuje miąższ, nie powodując powstania jamy, i często przypomina gruźlicę wytwórczą. W przypadku powolnego rozwoju zmiany, w otoczeniu rozwija się naciek zapalny i tkanka ziaminowa. Wtórnie…

  Read more
 • PRZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE PRZEDNIE
  Jul 13 2019

  PRZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE PRZEDNIE

  PRZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE PRZEDNIE Przednie przepukliny oponowe i oponowo-mózgowe spotyka się w okolicy wyrostka nosowego kości czołowej, a na podstawie czaszki w okolicy kości sitowej i klinowej. Przepukliny mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Do…

  Read more
 • RZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE
  Jul 13 2019

  RZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE

  Przemieszczenie tkanek mózgowia przez ubytek w pokrywie kostnej czaszki przyjęto nazywać przepukliną. Odróżnia się przepukliny oponowe i oponowo- -mózgowe, a zależnie od umiejscowienia: przednie, szczytowe i tylne. Powstają ono w następstwie nieprawidłowego zamknięcia się dogłowowego…

  Read more
 • Przeciwwskazania
  Jul 13 2019

  Przeciwwskazania

  Wskazania. Wskazaniem do operacji w trybie nagłym może być przedziurawienie worka przepuklinowego i wyciek pfynu mózgowo-rdzeniowego oraz ucisk na ośrodki rdzenia przedłużonego, co powoduje zaburzenia oddychania. Wskazaniem z wyboru są przypadki przepuklin oponowych oraz przepuklin…

  Read more
 • Promienica
  Jul 13 2019

  Promienica

  Najczęściej czynnikiem etiologicznym jest Actinomyces israelii należący do sapro- fitów jamy ustnej. Promienica często rozwija się po ekstrakcji zęba, manifestując się jako zapalenie szpiku żuchwy lub ropień tkanek miękkich. Do zakażenia płuc dochodzi na drodze…

  Read more
 • Proces przemiany jednego zróżnicowanego nabłonka
  Jul 13 2019

  Proces przemiany jednego zróżnicowanego nabłonka

  Jednak nie zawsze proces przemiany jednego zróżnicowanego nabłonka w drugi, również zróżnicowany, przebiega bez zakłóceń. Przykładem może być aty-powa (niedojrzała) metaplazja płaskonabłonkowa (22). Określenie rzadko obecnie stosowane, od dawna zastąpione pojęciem dysplazji, jednak warto o…

  Read more
 • Prawidłowy transport noworodka
  Jul 13 2019

  Prawidłowy transport noworodka

  Przygotowanie do operacji powinno rozpoczynać się już od chwili rozpoznania schorzenia na oddziale noworodkowym. Ochrona przed utratą ciepła, wyrównywanie zaburzeń oddechowych, kwasicy, zaburzeń wodno-jonowych obowiązują jeszcze przed przekazaniem noworodka na oddział chirurgiczny. Prawidłowy transport noworodka,…

  Read more
 • Prawidłowe nawodnienie
  Jul 13 2019

  Prawidłowe nawodnienie

  Oceniając stan odwodnienia zwraca się szczególną uwagę na „wygląd i napięcie skóry, suchość błon śluzowych i napięcie ciemiączka u młodszych dzieci, diurezę, temperaturę ciała, częstość napięcia i wypełnienia tętna, oddech, stopień świadomości. Pomocne może być…

  Read more
 • Prawidłowa terapia przeciwbólowa
  Jul 13 2019

  Prawidłowa terapia przeciwbólowa

  Prawidłowa terapia przeciwbólowa zapobiega wielokrotnie pooperacyjnym powikłaniom płucnym. Dawki leków muszą być indywidualizowane i dobierane w zależności od uzyskanego efektu ich działania. Stosowanie leków uspokajających jednocześnie ze środkami przeciwbólowymi pozwoli osiągnąć bardzo dobrą analgezję pooperacyjną.…

  Read more
 • Prawidłowa ilość wody
  Jul 13 2019

  Prawidłowa ilość wody

  Najczęściej występującymi zaburzeniami gospodarki wodno-jonowej, wymagającymi wyrównania w okresie przedoperacyjnym, są stany odwodnienia z występującymi nieraz jednocześnie niedoborami poszczególnych jonów, zależnymi od stanu chorobowego. Zmniejszenie zawartości wody ustrojowej o 5% jest w zasadzie najmniejszą ilością,…

  Read more
 • PRACA WYOBRAŹNI (WIZUALIZACJA)
  Jul 13 2019

  PRACA WYOBRAŹNI (WIZUALIZACJA)

  Nieświadomość jest to część naszej psychiki, do której nie mamy bezpośredniego dostępu. Wywiera ona olbrzymi wpływ na nasze życie. Tworzą ją doświadczenia i przeżycia o dużym ładunku emocjonalnym, których często nie możemy sobie przypomnieć. Mogą…

  Read more
 • POZYTYWNE WYOBRAŻENIA
  Jul 13 2019

  POZYTYWNE WYOBRAŻENIA

  W tym rozdziale będziemy się często odnosić do nowotworów złośliwych. Jednak wszystkie zamieszczone tu uwagi i rady mogą być zastosowane również w innych schorzeniach. Dla bardzo wielu osób nowotwór złośliwy – rak – oznacza coś…

  Read more
 • Powikłanie włóknikowe zapalenia płuc
  Jul 13 2019

  Powikłanie włóknikowe zapalenia płuc

  Szczególną postacią zapalenia zrazikowego jest tzw. round pneumonia (13). Zmiany mające charakter okrągłych ognisk nie zależą od szczególnego drobnoustroju ani mechanizmu powstania. Prawdopodobnie rozprzestrzeniają się koncentrycznie drogą połączeń międzypęcherzykowych (otworów Kohna), tworząc zwykle duże ogniska,…

  Read more
 • POWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE
  Jul 13 2019

  POWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE

  Zaburzenia ze strony układu krążenia, jak: zmiana rytmu serca, tachykardia, bradykardia, wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, mogą być następstwem zaistnienia wielorakich czynników. Tachykardia i wzrost ciśnienia tętniczego są najczęściej spowodowane bólem pooperacyjnym, wzrostem temperatury…

  Read more
 • POWIKŁANIA SEPTYCZNE
  Jul 13 2019

  POWIKŁANIA SEPTYCZNE

  Posocznica jest najgroźniejszym powikłaniem pełnego odżywiania pozajelitowego. W przypadku metody obwodowej uogólnione zakażenie jest mało prawdopodobne i może wynikać z zakażenia płynu odżywczego. W przypadku metody centralnej zagrożenie jest znacznie większe i wynika z długotrwałej…

  Read more
 • POWIKŁANIA ODDECHOWE
  Jul 13 2019

  POWIKŁANIA ODDECHOWE

  Niewydolność oddechowa powstaje w wyniku zaistnienia różnorakich czynników zaburzających prawidłową wymianę gazową, wśród których należy wymienić: niedrożność dróg oddechowych, niedostateczną wentylację oraz niedostateczne- natlenienie. Niedrożność oddechowa może być spowodowana zapadaniem się języka, kurczem głośni, którego…

  Read more
 • OWIKŁANIA NEUROLOGICZNE
  Jul 13 2019

  OWIKŁANIA NEUROLOGICZNE

  Zaburzenia neurologiczne w okresie pooperacyjnym mogą być następstwem poważnych powikłań śródoperacyjnych prowadzących do niewydolności układu oddechowego. W różnicowaniu przyczyn należy brać pod uwagę niedotlenienie, przedawkowanie leków, niewydolność oddechową, zaburzenia krążenia, a u dzieci najmłodszych zbytnie…

  Read more
 • POWIKŁANIA METABOLICZNE
  Jul 13 2019

  POWIKŁANIA METABOLICZNE

  Hiperglikemia. Najczęstszym powikłaniem metabolicznym jest hiperglikemia spowodowana zbyt szybkim podaniem dużej ilości glukozy, przekraczającej możliwości bieżącego zmetabolizowania przez organizm. Zastosowanie pomp perystaltycznych lub innych urządzeń regulujących szybkość podawania zapobiega temu powikłaniu. W przypadku wystąpienia hiperglikemii…

  Read more
 • Powikłania
  Jul 13 2019

  Powikłania

  Powikłania. Obserwacja kliniczna pozwala na wykrycie niekiedy objawów narastającego wodogłowia. Wymaga to wówczas wykonania operacji przecieku płynu mózgowo-rdzeniowego z prawej, bocznej komory mózgowej, poprzez układ naczyń żylnych do prawego przedsionka serca. Niebezpiecznym powikłaniem jest wyciek…

  Read more
 • Postać stacjonarna Kandydozy
  Jul 13 2019

  Postać stacjonarna Kandydozy

  Postać stacjonarna jest zwykle bezobjawowa i często rozpoznaje się ją ra-diologicznie jako proces gruźliczy. W obrazie mikroskopowym przeważnie dominuje zapalenie śródmiąższo-we, w którym naciekowi z komórek jednojądrowych towarzyszą skupiska krypto- koków o typowej strukturze. Są…

  Read more
 • Postać ropiejąca płuc
  Jul 13 2019

  Postać ropiejąca płuc

  Postać piorunująca występuje przeważnie u niemowląt w pierwszych trzech mie-siącach życia. W ciągu kilkunastu godzin może dojść do zgonu dziecka. W tym czasie obraz radiologiczny zmienia się od dyskretnej siateczki na tle uogólnionej rozedmy, przez…

  Read more
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
  Jul 13 2019

  Pomiar ciśnienia tętniczego

  Liczba punktów uzyskanych według tej skali i dodatkowo ocena zmian osłucho- wych pozwalają bardzo dokładnie określić stopień wydolności oddechowej. U dzieci starszych przed zabiegami pulmonologicznymi powinny być wykonane dokładne badania spirometryczne. W przypadkach nieskomplikowanych wystarczą…

  Read more
 • Podejrzenia zawału mięśnia sercowego
  Jul 13 2019

  Podejrzenia zawału mięśnia sercowego

  W przypadku podejrzenia zawału mięśnia sercowego wykonuje się badanie EKG co pewien czas, obserwując ewolucję zmian w zapisie. Dzięki temu można ocenić rozległość uszkodzenia, zagrażające powikłania, a także obserwować proces gojenia się. Dodatkowym badaniem wykonywanym…

  Read more
 • Po uzyskaniu plwociny do badań
  Jul 13 2019

  Po uzyskaniu plwociny do badań

  Po uzyskaniu plwociny do badań randomizowano chorych do grupy le-czonej w pierwszej fazie cefuroksymem i.v. co 8 godzin i grupy leczonej cefurok- symem i.v. co 12 godzin. Zakładany okres leczenia i.v. w obu grupach wynosił…

  Read more
 • Pneumokoki
  Jul 13 2019

  Pneumokoki

  Wyniki badań dodatkowych przemawiające za ostrym procesem zapalnym to: OB i CRP wyraźnie podwyższone, leukocytoza z przesunięciem w kierunku granulocytów, gazometria często zaburzona, saturacja niekiedy obniżona. Pneumokoki wywołują zapalenie płuc u dzieci w każdym wieku…

  Read more
 • PIERWSZY PACJENT
  Jul 13 2019

  PIERWSZY PACJENT

  Po raz pierwszy Simonton zastosował ten system leczenia w 1971 roku. Jego pierwszym pacjentem byl mężczyzna w wieku sześćdziesięciu jeden lat chory na raka krtani. Rokowanie było bardzo zle. Pacjent ważył niecałe 50 kg, miał…

  Read more
 • Pełne odżywianie pozajelitowe
  Jul 13 2019

  Pełne odżywianie pozajelitowe

  Pierwsza wzmianka o próbie pełnego odżywiania dożylnego u dziecka pochodzi z 1944 r. (I-Ielfrick), kiedy to podano dożylnie 50% roztwór glukozy, 10% hydrolizat kazeiny i emulsję oliwy z oliwek u 5-miesięcznego dziecka. Pełne odżywianie pozajelitowe…

  Read more
 • Paul Friedrich z Lipska
  Jul 13 2019

  Paul Friedrich z Lipska

  Dopiero po wprowadzeniu aseptylci przez Listera i odkryciu przez L. Pasteura związku pomiędzy bakteriami a zakażeniami dożylne iniekcje płynów mogły mieć większe szanse powodzenia. Biedle i Kraus (1896) zastosowali dożylne przetoczenie glukozy u człowieka. Stwierdzili…

  Read more
 • Pacjenci pozaszpitalni
  Jul 13 2019

  Pacjenci pozaszpitalni

  Choroba najczęściej występuje u pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii i pooperacyjnych oraz na oddziałach zachowawczych u chorych z poważnymi schorzeniami współistniejącymi lub poddawanych chemioterapii. Istnieją pewne różnice w etiologii choroby w zależności od charakteru…

  Read more
 • Paciorkowcowe (pneumokokowe) zapalenie płuc
  Jul 13 2019

  Paciorkowcowe (pneumokokowe) zapalenie płuc

  Streptococcus pneumoniae jest Gram-dodatnim drobnoustrojem najczęściej spoty-kanym u osób starszych, alkoholików, u pacjentów z przewlekłymi obturacyjny- mi chorobami płuc. Zapalenie zwykle zaczyna się w dolnych płatach lub tylnych segmentach górnych płatów płuc. Początkowo zaangażowane są…

  Read more
 • Oznaczenie stężenia cukru we krwi
  Jul 13 2019

  Oznaczenie stężenia cukru we krwi

  Podczas prowadzenia pełnego odżywiania pozajelitowego należy dokładnie kontrolować podstawowe wskaźniki biochemiczne chorego. W okresie początkowym, przed ustabilizowaniem składu płynów podawanych dożylnie, badania powinny być wykonywane częściej – od 2 do 4 razy w tygodniu. W…

  Read more
 • Organizm dziecka
  Jul 13 2019

  Organizm dziecka

  -2) wpływu różnych stanów chorobowych i operacji na wymianę wodno-jonową ustroju. U dzieci poddawanych planowanym zabiegom chirurgicznym wymagane jest w zasadzie pokrycie płynowe (wody i jonów) przed operacją, w czasie jej trwania i po operacji,…

  Read more
 • Organizm dziecięcy
  Jul 13 2019

  Organizm dziecięcy

  Największe różnice dotyczą jednak rozmieszczenia wody pomiędzy głównymi przestrzeniami wodnymi ustroju. U noworodka procentowa zawartość wody w przestrzeni pozakomórkowej jest większa niż w płynie śródkomórkowym, odwrotnie niż u człowieka dorosłego. Organizm dziecięcy charakteryzuje się szczególnie…

  Read more
 • ORGANIZACJA ODDZIAŁU POOPERACYJNEGO
  Jul 13 2019

  ORGANIZACJA ODDZIAŁU POOPERACYJNEGO

  Dobrze zorganizowany oddział pooperacyjny ma na celu stworzenie warunków pełnego bezpieczeństwa operowanych chorych. Podstawowym założeniem organizacyjnym sal pooperacyjnych jest ustalenie ścisłych zasad nadzoru specjalistycznego i fachowej opieki pielęgniarskiej, a także odpowiedniego wyposażenia. Na każdym oddziale…

  Read more
 • Oportunistyczne zapalenia płuc
  Jul 13 2019

  Oportunistyczne zapalenia płuc

  Wzrost zapadalności na tzw. zakażenia oportunistyczne jest ściśle zwią-zany z zakażeniem wirusem HIV, postępem w leczeniu złośliwych nowotworów, chorób układowych tkanki łącznej oraz przeszczepianiem narządów. Według danych francuskich, zmiany w płucach występują u ok. 6-0…

  Read more
 • OPIEKA POOPERACYJNA
  Jul 13 2019

  OPIEKA POOPERACYJNA

  Końcowy, zamierzony Avynik operacji uzyskuje się zwylde w okresie nieco późniejszym i jest on uzależniony od niepowikłanego przebiegu pooperacyjnego oraz od jednocześnie prowadzonego dodatkowego leczenia wspomagającego i usprawniającego (rehabilitacji). Wczesny okres pooperacyjny obejmuje postępowanie zmierzające…

  Read more
 • Okłamywanie samego siebie
  Jul 13 2019

  Okłamywanie samego siebie

  Zdarza się, że komuś trudno jest oprzeć się wrażeniu, że podczas ćwiczenia sam siebie okłamuje: „Mam guz na nodze, mogę go w każdej chwili dotknąć. Jak mam sobie wyobrazić, że on się zmniejsza, gdy, w…

  Read more
 • ODŻYWIANIE
  Jul 13 2019

  ODŻYWIANIE

  Ważne jest, by jedzenie sprawiało Ci przyjemność, dlatego to, co jesz, powinno być estetycznie podane (w szpitalu masz na to niewielki wpływ, ale dbaj o to w domu). Jeśli tylko możesz, przygotowuj niektóre posiłki sam.…

  Read more
 • Nadmiar witaminy C zagraża nerkom
  Dec 18 2018

  Nadmiar witaminy C zagraża nerkom

  Jej właściwości są bezcenne. Jest niezbędnym składnikiem odżywczym codziennej diety. Potrzebna jest do budowy i naprawy tkanki łącznej, skóry oraz kości. Jej niedobór ma poważne konsekwencje dla naszego organizmu, powoduje osłabienie, krwawienie dziąseł, długotrwałe gojenie…

  Read more
 • Produkty przyjazne w walce ze złym cholesterolem
  Dec 18 2018

  Produkty przyjazne w walce ze złym cholesterolem

  Stres, nieregularny tryb życia, wysokoprzetworzone produkty – to tylko niektóre przyczyny powodujące wzrost złego cholesterolu. Na szczęście dla nas istniej wiele sposobów, dzięki którym szybko, łatwo, a co najważniejsze bezpiecznie możemy obniżyć jego poziom w…

  Read more
 • Codzienna aktywność lepsza niż wizyta na siłowni
  Dec 18 2018

  Codzienna aktywność lepsza niż wizyta na siłowni

  Dni stają się, co raz dłuższe i bardziej słoneczne, a to znaczy, że wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. W związku z tym wiele osób pragnie powrócić do dawnej formy, przywrócić swojej sylwetce odpowiednie…

  Read more
 • Twoje przywileje gdy jesteś na zwolnieniu lekarskim
  Dec 18 2018

  Twoje przywileje gdy jesteś na zwolnieniu lekarskim

  Lekarz wystawił Ci zwolnienie lekarskie. Koniecznie sprawdź, jakie przywileje przysługują Ci z tego tytułu. Po pierwsze i najważniejsze, przebywając na zwolnieniu chorobowym każdy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, które wypłacane jest przez pracodawcę. Czas…

  Read more
 • Starsi ludzie przepłacają za leki. Boją się zamienników!
  Dec 18 2018

  Starsi ludzie przepłacają za leki. Boją się zamienników!

  Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Gfk Polonia oraz z raportu TNS prawie 70 procent seniorów przepłaca za leki. Gdzie tkwi problem? Źródeł zaistniałej sytuacji poszukiwać można w przekonaniach i bardzo często również niewiedzy wśród…

  Read more
 • Sport 50 + – najlepszy sposób na przedłużenie młodości
  Dec 18 2018

  Sport 50 + – najlepszy sposób na przedłużenie młodości

  Cukrzyca, nadwaga, nadciśnienie tętnicze – to tylko niektóre choroby, które spowodowane są m.in. brakiem ruch. Choroby te dopaść mogą nas w każdym wieku, dlatego też zarówno osoby w wieku 20, jak i 50 lat powinny…

  Read more
 • Nowa metoda walki z migreną – seks
  Dec 18 2018

  Nowa metoda walki z migreną – seks

  Ataki migreny dopadają nas niespodziewanie i sprawiają, że na kilka godzin, a nawet i kilka dni wyłączamy się z życia codziennego. Niestety, ten pulsujący, silny ból, który dopada nas raz, a czasem i kilka razy…

  Read more
 • Seniorki seksualnie wyzwolone… w Wielkiej Brytanii!
  Dec 18 2018

  Seniorki seksualnie wyzwolone… w Wielkiej Brytanii!

  Czy panie po 50 roku życia muszą być nudnymi kobietami, których cała uwaga skupiać ma się jedynie na domu, dzieciach, wnukach? Oczywiście, że nie. Jak pokazuję ostatnie badania przeprowadzone dla czasopisma Telegraph, brytyjskie seniorki łamią…

  Read more
 • Wiosenne kichanie
  Dec 18 2018

  Wiosenne kichanie

  Nareszcie przyszła długo oczekiwana wiosna. Powoli rozstajemy się z grubymi kurtkami, szalikami, rękawiczkami. Co raz częściej wychodzimy na spacery i spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak, to, co dla większości jest rajem, dla innych wręcz…

  Read more
 • Wiosenny detoks
  Dec 18 2018

  Wiosenny detoks

  Chcesz przywitać wiosnę w doskonałej formie, pełna sił i energii zafunduj sobie wiosenny detoks, dzięki któremu Twój organizm, a zwłaszcza wątroba odetchną z ulgą. Jak w prawidłowy sposób przeprowadzić wiosenne odtruwanie? Jak skomponować odpowiednie menu?…

  Read more
 • Nie pij i nie pal
  Nov 29 2018

  Nie pij i nie pal

  Nie pij i nie pal – jeśli chcesz mieć super pamięć to musisz się do tego stosować. Poza tym lista skutków ubocznych palenia tytoniu i picia alkoholu jest bardzo długa, więc rzucenie tych nałogów opłaci…

  Read more
 • Co robić by mieć super pamięć?
  Nov 29 2018

  Co robić by mieć super pamięć?

  Czy nie zdarzyło Ci się nigdy czegoś zapomnieć? Czy możesz powiedzieć uczciwie, że jesteś zadowolony ze stanu swojej pamięci? Jeśli na drugie pytanie odpowiedziałeś nie to warto abyś przeczytał ten artykuł. Znajdziesz w nim kilka…

  Read more
 • Jak więc radzić sobie ze stresem?
  Nov 29 2018

  Jak więc radzić sobie ze stresem?

  Jak więc radzić sobie ze stresem? Wbrew pozorom nie jest to trudne, jednak wymaga od danej osoby sporej charyzmy i poświęcenia. Przede wszystkim należy starać się o zlikwidowanie przyczyny stresu. Przyczyn może być tyle ilu…

  Read more
 • Jak skutecznie walczyć ze stresem?
  Nov 29 2018

  Jak skutecznie walczyć ze stresem?

  Stres jest zjawiskiem, które ostatnio szczególnie często nas dotyka. Czy nie zdarzyło Ci się w pośpiechu łykać śniadanie przy okazji robiąc jeszcze dwie inne rzeczy? A może w ciągu jednego dnia miałeś do zrobienia tyle…

  Read more
 • Usuwanie odcisków Gdynia
  Nov 05 2018

  Usuwanie odcisków Gdynia

  Rodzaje zabiegów Rodzaje wykonywanych zabiegów Brodawki dłoni i stóp Usuwanie przy użyciu elektrokoagulacji (wypalanie). Zabieg wykonywany jest z zastosowaniem znieczulenia miejscowego, zwykle konieczne jest jedno ukłucie. Metoda koagulacji cechuje się wysoką skutecznością i większości przypadków…

  Read more
 • Gabinet chirurgii kosmetycznej Gdynia Abrahama
  Nov 05 2018

  Gabinet chirurgii kosmetycznej Gdynia Abrahama

  Gabinet chirurgii W gabinecie chirurgii kosmetycznej „Salus” wykonujemy zabiegi małej chirurgii, często nazywane kosmetycznymi, które możliwe są do wykonania w znieczuleniu miejscowym (takim samym jakie stosowane jest przy leczeniu zębów). Wszystkie zabiegi wykonujemy w dniu…

  Read more
 • Wysypiaj się
  Sep 29 2018

  Wysypiaj się

  Wysypiaj się – kolejna rada, do której niewielu się stosuje. Częstym winowajcą takiego stanu rzeczy jest brak czasu. Wtedy to długi zdrowy sen zastępuje się środkami psychoaktywnymi co w długim okresie czasu jeszcze bardziej zabija…

  Read more
 • Atopowe Zapalenie Skóry
  Sep 03 2018

  Atopowe Zapalenie Skóry

  AZS – czyli Atopowe Zapalenie Skóry to uciążliwa dolegliwość, która może ujawnić się w dowolnym momencie życia i dokuczać już do końca naszych dni. Dlaczego tak jest? Mianowicie jest to przypadłość, która w dużej mierze…

  Read more
 • Rzuć palenie i pozbądź się nadwagi
  Sep 03 2018

  Rzuć palenie i pozbądź się nadwagi

  Jest wiele sposobów aby szybko schudnąć. Wystarczy kila ćwiczeń odchudzających i odpowiedni sposób odżywiania się. Jeśli chcesz utrzymać właściwą dietę musisz wybierać tylko zdrowe pokarmy. Poniżej znajdziesz wskazówki, dlaczego po rzuceniu palenia niektórzy ludzie zaczynają…

  Read more
 • Dobroczynny dotyk
  Sep 03 2018

  Dobroczynny dotyk

  Dotyk to jeden z gestów wyrażających sympatię i miłość. W czasach starożytnych taki kontakt połączony z masowaniem był praktykowany w obrzędach religijnych. Dzisiaj dotyk ma wiele znaczeń. Gładzimy po ramieniu kogoś, komu pragniemy dodać nadziei,…

  Read more
 • Jak zadbać o skórę maluszka?
  Sep 03 2018

  Jak zadbać o skórę maluszka?

  Skóra niemowlaka jest niezwykle czuła na dotyk i wrażliwa. Maleństwo, które niedawno przyszlo na świat, nie nabyło jeszcze odporności i upłynie trochę czasu, zanim to się stanie. Trzeba bardzo pilnować, by czynniki zewnętrzne nie podrażniły…

  Read more
 • Znieczulenie w stomatologii
  Sep 03 2018

  Znieczulenie w stomatologii

  Wyróżniamy mnogie fobie, które powodują dysfunkcje życiowe czy uniemożliwiają funkcjonowanie w pewnych okolicznościach. Często te ekstremalne reakcje, na określony bodziec, powodują zaskoczenie i sceptycyzm najbliższego środowiska. Lęk wysokości, czy lęk przed otwartą przestrzenią możemy jeszcze…

  Read more
 • Neutrogena opinie
  Jul 12 2018

  Neutrogena opinie

  Neutrogena opinie Neutrogena to marka działająca na światową skalę już od ponad 70 lat. Wyróżniają ją wysokiej jakości kosmetyki, zarówno te do pielęgnacji jak i kosmetyki kolorowe, jakie marka również wypuściła na rynek. Hasło ”Neutrogena…

  Read more
 • Bezdechy nocne leczenie
  Jul 12 2018

  Bezdechy nocne leczenie

  Bezdechy nocne skuteczne leczenie Chrapanie to częsta dolegliwość zarówno u kobiet jak i mężczyzn, często bywa jednak bagatelizowana i wiążemy to ze zmęczeniem czy skrzywieniem przegrody nosowej. Czasami to jednak objaw poważnych chorób, których nie…

  Read more
 • Rehabilitacja kręgosłupa Kraków
  Jul 12 2018

  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Rehabilitacja kręgosłupa Kręgosłup zbudowany jest z 26 kości, posiada od 33 do 34 kręgów. Dzieli się na pięć odcinków: piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy, szyjny oraz guziczny. Kręgosłup dorosłego człowieka stanowi od 40 do 45 % długości…

  Read more
 • Leczenie chrapania Warszawa
  Jul 12 2018

  Leczenie chrapania Warszawa

  Chrapanie, czyli problem Zgodnie z tytułem, tematem tekstu będzie chrapanie. Być może niektórzy stwierdzą, że tytuł tekstu jest przesadą, ale prawda jest taka, iż nie ma mowy o żadnej przesadzie. Można powiedzieć, że z faktami…

  Read more
 • Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym
  Jul 12 2018

  Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym

  Kolonoskopia Kolonoskopia to badanie polegające na wprowadzeniu przez odbyt wziernika i zarejestrowaniu obrazu całego jelita grubego. Zabieg wykonywany jest przy pomocy rurki zwanej kolonoskopem o długości od 130 do 200 cm. Cały proces umożliwia dokonanie…

  Read more
 • Poradnia psychologiczna Kielce
  Jul 12 2018

  Poradnia psychologiczna Kielce

  Psycholog Zastanawiasz się nad tym, czy skorzystanie z pomocy psychologa jest bardzo dobrym pomysłem? Można powiedzieć, że skorzystanie z pomocy lekarza zawsze jest bardzo dobrym pomysłem. Jeśli okaże się, że korzystanie z pomocy lekarza jest…

  Read more
 • Detoksykacja alkoholowa
  Jul 12 2018

  Detoksykacja alkoholowa

  Jak wygląda detoks alkoholowy? Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, którą trzeba leczyć. Potrafi wyniszczyć organizm i to w bardzo krótkim czasie. Sposobem na pozbycie się krążących w organizmie toksyn jest detoksykacja alkoholowa, którą w ciężkich…

  Read more
 • Fizjoterapia zwierząt
  Jul 12 2018

  Fizjoterapia zwierząt

  Fizjoterapia zwierząt. Ludzie coraz bardziej cenią sobie własne zdrowie i chcą je zachować i stąd wzięło się tyle specjalizacji lekarskich i dziedzin medycyny. Pozornie wydaje się, że w porównaniu do nas zwierzęta zostały pominięte i…

  Read more
 • Odchudzanie Katowice
  Jul 12 2018

  Odchudzanie Katowice

  Aby nie dopadł efekt jojo Załóżmy taką sytuację, że udała nam się kuracja odchudzająca i jesteśmy bardzo zadowoleni z jej wyniku. Zrzuciliśmy dziesięć, dwadzieścia, a może i pięćdziesiąt kilogramów. I cieszymy się smukłą sylwetką. Rodzina…

  Read more
 • Kosmeceutyki
  Jul 12 2018

  Kosmeceutyki

  Regeneracja skóry Zmęczona, czy zniszczona skóra to problem wielu z nas. Zła dieta, brak aktywności fizycznej, a do tego coraz bardziej zanieczyszczone powietrze, czy zła pielęgnacja sprawiają, że skóra narażona jest na wiele problemów natury…

  Read more
 • Klinika dermatologii estetycznej
  Jul 12 2018

  Klinika dermatologii estetycznej

  Wyglądaj pięknie! Wygląd zewnętrzny jest dla nas bardzo ważny. Chcemy być piękni i otaczać się pięknem. Warto podkreślić, że piękny to często po prostu zadbany człowiek. Jeśli dbamy o swoje ciało, piękniejemy. Nie możemy myśleć…

  Read more
 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem
  Jul 12 2018

  Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Niezbędna rehabilitacja dzieci z autyzmem Tylko wykwalifikowani lekarze i terapeuci wiedzą, jak powinna przebiegać prawidłowa rehabilitacja dzieci z autyzmem. To bardzo problematyczna choroba, z którą nie radzą sobie nieraz nawet rodzice. Trzeba mieć dużo cierpliwości…

  Read more
 • Odchudzanie Gdynia
  Jul 12 2018

  Odchudzanie Gdynia

  Jak pokonać zbędne kilogramy? Walka ze zbędnymi kilogramami to spore wyzwanie dla każdego z nas. By rozprawić się z nadwagą, trzeba wykazać się nie tylko wytrwałością, ale i cierpliwością. Należy też konsekwentnie przestrzegać kilku prostych…

  Read more
 • Leczenie kanałowe Warszawa
  Jul 12 2018

  Leczenie kanałowe Warszawa

  Co to jest leczenie kanałowe? Leczenie kanałowe to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów stomatologicznych. Podejmuje się go przede wszystkim wtedy, gdy istnieje zagrożenie infekcją miazgi, spowodowane próchnicą zęba lub urazem mechanicznym zęba. Miazga zębowa to…

  Read more
 • Dentysta dziecięcy Kraków
  Jul 12 2018

  Dentysta dziecięcy Kraków

  Pierwsza wizyta u dentysty z dzieckiem Nikogo nie trzeba przekonywać, że o zęby należy dbać już od najmłodszych lat. Jednak każdy rodzic wie, jak trudne potrafią być wizyty w gabinecie stomatologicznym z dzieckiem. Jest to…

  Read more
 • Bezpłatne badanie wzroku Kraków
  Jul 12 2018

  Bezpłatne badanie wzroku Kraków

  Patrzę i widzę! Nikt raczej nie będzie się sprzeczał, że jednym z najważniejszych narządów zmysłu jest właśnie oko, dzięki któremu możemy dostrzegać piękno świata. Dzięki wzrokowi po prostu łatwiej jest nam żyć na co dzień.…

  Read more
 • Usuwanie znamion Warszawa
  Jul 12 2018

  Usuwanie znamion Warszawa

  Usuwanie znamion i brodawek. Znamiona, pieprzyki i brodawki dotykają większość społeczeństwa i w większości przypadków są nieszkodliwe i nie mają znaczenia dla naszego komfortu ani pewności siebie. Problem pojawia się w sytuacjach, kiedy znamiona czy…

  Read more
 • Oprogramowanie stomatologiczne
  Jul 12 2018

  Oprogramowanie stomatologiczne

  O pewnym oprogramowaniu Zgodnie z tym, na co wskazuje tytuł tekstu, tematem będzie pewne oprogramowanie. Co należy w ten sposób rozumieć? W ten sposób należy rozumieć oprogramowanie stomatologiczne. Nie ma co ukrywać, ze oprogramowanie stomatologiczne…

  Read more
 • Obsługa gabinetu dentystycznego
  Jul 12 2018

  Obsługa gabinetu dentystycznego

  Pomoc w gabinecie dentystycznym Nie ma co ukrywać, że obsługa gabinetu dentystycznego może sprawić mniejszy lub większy kłopot. W zasadzie trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że absolutnie nie ma w tym fakcie niczego dziwnego. Tak…

  Read more
 • Nefrolog Kraków
  Jul 12 2018

  Nefrolog Kraków

  Nefrolog Kim jest osoba nefrologa i z jakimi problemami pozwala nam walczyć? Nefrolog najmuje się wszelkimi chorobami związanymi z nerkami i układem moczowym. Jest to bardzo odpowiedzialna dziedzina medycyny i często ich wiedza pomaga pacjentom…

  Read more
 • Diabetolog Kraków
  Jul 12 2018

  Diabetolog Kraków

  Życie z cukrzycą Na cukrzycę może zachorować każdy z nas. Choroba często dotyka ludzi z nadwagą lub osób otyłych. Ale nie tylko, bo na cukrzycę chorują także osoby szczupłe. Chorują młodzi ludzie, osoby starsze, a…

  Read more
 • Trizer – opinie i cena
  Jul 12 2018

  Trizer – opinie i cena

  Zdrowe życie Zdrowe życie hasłem XXI wieku? W obecnym czasie mamy modę na zdrowe życie, zdrowe odżywianie, chodzenie na siłownie. Duża społeczność chwali się tym na przeróżnych portalach społecznościowych. Bardzo dużą dawką inspiracji i motywacji…

  Read more
 • Tabletki calominal
  Jul 12 2018

  Tabletki calominal

  Tabletki Calominal. Co zrobić, żeby te tabletki pomagały? Bardzo rzadko można się napotkać na wyroby medyczne, które wspomagają leczenie nadwagi. Takie leki są po prostu marzeniem, dla człowieka z nadwagą. Chcę wam właśnie przedstawić, w…

  Read more
 • Hydrominum opinie
  Jul 12 2018

  Hydrominum opinie

  Boża apteka nad nadmiar wody Zioła, a także różnego rodzaju rośliny od lat znajdują zastosowanie w leczeniu wielu chorób i schorzeń. Kiedyś stosowało się je głównie w postaci naparów, czy okładów. Dzisiaj jednak mamy więcej…

  Read more
 • Asumin opinie
  Jul 12 2018

  Asumin opinie

  Apetyt na słodycze Czasy, w których obecnie żyjemy, narzucają pewien ideał piękna. Promowana jest przede wszystkim szczupła figura. Szczupłe, piękne modelki możemy podziwiać na wybiegach, na sesjach zdjęciowych, czy też w telewizji. Niestety, ale osoby,…

  Read more