You are here:  / Zdrowie i Dieta / Przeciwwskazania

Przeciwwskazania

Wskazania. Wskazaniem do operacji w trybie nagłym może być przedziurawienie worka przepuklinowego i wyciek pfynu mózgowo-rdzeniowego oraz ucisk na ośrodki rdzenia przedłużonego, co powoduje zaburzenia oddychania.

Wskazaniem z wyboru są przypadki przepuklin oponowych oraz przepuklin opo- nowo-mózgowycb, które na podstawie badania nie przedstawiają nadmiernego ryzyka, zwłaszcza zaś nie towarzyszą im szczególnie obciążające objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem do zabiegu są objawy wyniszczenia, zakażenia ogólnego, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, owrzodzenie i zakażenie pokrywy worka przepuklinowego oraz inne wady rozwojowe pogarszające rokowanie. Przeciwwskazaniem do leczenia chirurgicznego możo być stwierdzenie w obrębie przepukliny nadmiaru przemieszczonych elementów mózgowia, co do których istnieją przypuszczenia, że zawierają ważno dla życia ośrodki.