You are here:  / Zdrowie i Dieta / RZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE

RZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE

Przemieszczenie tkanek mózgowia przez ubytek w pokrywie kostnej czaszki przyjęto nazywać przepukliną. Odróżnia się przepukliny oponowe i oponowo- -mózgowe, a zależnie od umiejscowienia: przednie, szczytowe i tylne.

Powstają ono w następstwie nieprawidłowego zamknięcia się dogłowowego odcinka pierwotnej cewy nerwowej lub uszkodzenia pokrywy mezodermalnej zarodka z wtórnym wynicowaniem opon mózgowych, móżdżku i mózgu. Nie należy utożsamiać przepuklin z odsznurowaniem, czyli hetero topią tkanki nerwowej.

W około 80% przypadków przepukliny mózgowe spotyka się w okolicy tylnej potylicznej, znacznie rzadziej w okolicy przedniej, czołowo-nosowej, najrzadziej zaś w okolicy szczytowej, ciemieniowej. Ogółem przepukliny oponowe i oponowo- -mózgowe występują pięciokrotnie rzadziej niż przepukliny oponowe i oponowo- -rdzeniowe.