You are here:  / Zdrowie i Dieta / ORGANIZACJA ODDZIAŁU POOPERACYJNEGO

ORGANIZACJA ODDZIAŁU POOPERACYJNEGO

Dobrze zorganizowany oddział pooperacyjny ma na celu stworzenie warunków pełnego bezpieczeństwa operowanych chorych. Podstawowym założeniem organizacyjnym sal pooperacyjnych jest ustalenie ścisłych zasad nadzoru specjalistycznego i fachowej opieki pielęgniarskiej, a także odpowiedniego wyposażenia.

Na każdym oddziale chirurgii pediatrycznej powinna być wyodrębniona sala dla noworodków i małych niemowląt. Personel pielęgniarski, wyposażenie w sprzęt, aparaturę i łeki powinny odpowiadać warunkom intensywnej terapii. Dostateczna liczba cieplarelc, wymienianych co 2 dni i wyjaławianych, stosowanie sprzętu jednorazowego użycia do pielęgnowania i leczenia zmniejszają ryzyko zakażeń krzyżowych trudno poddających się leczeniu.

We wczesnym okresie po zabiegu konieczna jest dokładna ocena podstawowych funkcji fizjologicznych w zależności od stanu ogólnego chorego. W stanach ciężkich niezbędne jest dokonywanie pomiarów i wpisywanie ich do karty obserwacyjnej co 10-15 min. W miarę upływu czasu, jeśli stan chorego ulega stabilizacji, częstość wykonywanych obserwacji można ograniczyć do 1, a nawet do 2 godzin. Jeśli stan chorego tego wymaga, podstawowe obserwacje, uzupełniane badaniami laboratoryjnymi, powinny być prowadzone do uzyskania zupełnej poprawy.