You are here:  / Blog / Gaz zamknięty

Gaz zamknięty

Na czym polega szczelinowanie?
Technologiczny proces, którego celem jest aby została zwiększona wydajność odwiertu to szczelinowanie hydrauliczne. Polega on na wpompowaniu płynu szczelinującego pod wysokim ciśnieniem do odwiertu i ma na celu powiększenie bądź też utrzymanie w skałach szczelin. Szczelinowanie hydrauliczne wykorzystywane jest do pozyskiwania ropy naftowej, uranu w postaci roztworu bądź też gazu ziemnego z łupków. Metoda ta ma swoich przeciwników, którzy twierdzą, że wykorzystywane są zbyt duże ilości wody słodkiej jak również może dojść do zanieczyszczenia wód zarówno powierzchniowych jak i gruntowych.
Płyn używany do szczelinowania składa się prawie w całości z piasku kwarcowego oraz z wody, którą można pozyskać ze źródeł podziemnych i nadziemnych. Pozostała część płynu to chemiczne dodatki , które mają przyspieszyć proces szczelinowania. W skład wchodzą również między innymi środki, które powodują utrzymanie lepkości cieczy podczas gdy temperatura wzrasta jak również środki, które umożliwią powstanie w wodzie zawiesiny piasku.