You are here:  / Blog / Gaz niekonwencjonalny

Gaz niekonwencjonalny

Proces szczelinowania
Bardzo popularną metodą wydobywania surowców poddawaną dzisiaj wielu debatom jest szczelinowanie. Kwestia szczelinowania jest o tyle kontrowersyjna, że może mieć negatywny wpływ na środowisko. Zauważył to np. rząd Francji, który zakazał tej metody. Przeciwnicy zwykle dostrzegają, że szczelinowanie wiąże się z potężnymi zanieczyszczeniami wód gruntowych i powierzchniowych. Do tego procesu wykorzystuje się specjalny płyn, który jest głównie złożony z wody i piasku kwarcowego. Jednak znajdują się też niewielkie ilości innych substancji, takich jak np. kwas solny, kwas cytrynowy, metanol, węglan potasu, izopropanol, czy sole boranowe. Mają one zastosowanie, które ułatwia uzyskanie właściwej substancji i usprawnia sam proces. Sprawiają, że płyn nie będzie lepki, a z drugiej strony może zostać wytworzona zawiesina w wodzie. Ważne jest także, aby zapobiec osiadaniu kamienia, korozji rur w odwiertach, zmniejszyć tarcie, czy też wytrącić tlenki metali. Dzięki temu piasek pod wpływem odpowiedniego ciśnienia zapobiegnie zamykaniu się szczelin.