You are here:  / Zdrowie i Dieta / Pomiar ciśnienia tętniczego

Pomiar ciśnienia tętniczego

Liczba punktów uzyskanych według tej skali i dodatkowo ocena zmian osłucho- wych pozwalają bardzo dokładnie określić stopień wydolności oddechowej. U dzieci starszych przed zabiegami pulmonologicznymi powinny być wykonane dokładne badania spirometryczne. W przypadkach nieskomplikowanych wystarczą zwykłe badania za pomocą opukiwania i osluchiwanią. Ponadto należy zwrócić uwagę na współistnienie świeżych lub przewlekłych infekcji dotyczących górnych dróg oddechowych, a także na istniejące w ich obrębie nieprawidłowości anatomiczne. Zmiany Le, kompensowane przez dziecko w zwykłych warunkach życia, mogą stać się przyczyną ciężkich powikłań w następstwie wykonywanego zabiegu i anestezji.

Uldad krążenia. Ocenia się go według ogólnie przyjętych zasad, uwzględniających ocenę wielkości serca, jego położenie, wysłuchując głośność tonów, miarowość oraz obecność ewentualnych szmerów patologicznych. W zakresie obwodowego układu krążenia określa się szybkość tętna, jego wypełnienie i miarowość, równomierność na kończynach górnych i dolnych oraz uzupełnia oznaczeniem ciśnienia tętniczego, jak również wypełnienia obwodowych naczyń żylnych.

Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci wymaga zastosowania odpowiednich do wieku mankietów. Mankiet zbyt wąski powoduje uzyskiwanie wartości wyższych, a przy za szerokim wartości mogą być nieco zaniżone. Wymiary mankietu muszą być dobrane do długości i obwodu ramienia oraz dostosowane do wieku dziecka, dlatego proponuje się 5 wymiarów części nadmuchiwanej mankietu dla następujących grup wieku: