You are here:  / Blog / Szczelinowanie hydrauliczne zagrożenia

Szczelinowanie hydrauliczne zagrożenia

Szczelinowanie hydrauliczne
Szczelinowanie hydrauliczne jest to proces technologiczny, który polega na wpompowaniu pod wielkim ciśnieniem mieszaniny wody i piasku oraz związków chemicznych w głąb ziemi. Ma to na celu zwiększenie wydajności odwiertu. Wprowadzanie pod dużym ciśnieniem płynu szczelinującego ma za zadanie wytworzenie, utrzymanie lub powiększenie szczelin w skałach, w których pojawia się na przykład gaz ziemny. Proces ten jest wykorzystywany nie tylko do pozyskiwania gazu ziemnego z łupków, ale również ropy naftowej i uranu w postaci roztworu. Jednak największe zastrzeżenia budzi skład chemiczny wprowadzanego płynu. Jednym z przeważających zastrzeżeń jest to, że substancje w nim zawarte są szkodliwe i jeśli wydostaną się z tego odwiertu, mogą na przykład spowodować skażenie wód gruntowych. Szczelinowanie hydrauliczne wzbudza wątpliwości, które są zgłaszane przez ekologów i dotyczą one głównie ogromnych ilości wody, jakie są zużywane do tego zabiegu. Jednakże firmy wydobywcze starają się walczyć z tym problemem i spora część wody powraca w formie płynu po zabiegu. Ponadto badania pokazują, że w ciągu jednego dnia zużywa się znacznie więcej środków chemicznych, niż do przeprowadzenia jednego zabiegu szczelinowania.