You are here:  / Zdrowie i Dieta / ROZMOWA Z BÓLEM

ROZMOWA Z BÓLEM

ROZMOWA Z BÓLEM

To ćwiczenie przypomina wewnętrzny dialog. Nikt nie może Ci powiedzieć o bólu więcej niż on sam. Najlepiej więc zapytać ból o jego znaczenie i środki zaradcze. 1. Odpręż się całkowicie, tak jak w poprzednich ćwiczeniach.

-2. Przedstaw sobie obrazowo ból w jakiejś symbolicznej formie. 3. Porozmawiaj z nim. Zapytaj go, dlaczego w tym miejscu się znalazł? Jaką informację ma do przekazania? Jakiemu celowi służy? Słuchaj bardzo uważnie jego odpowiedzi.

-4. Teraz zapytaj swoje symboliczne wyobrażenie bólu, co możesz zrobić, żeby on Cię opuścił? Słuchaj bardzo uważnie, co ma Ci do przekazania. 5. Zwróć uwagę na to, czy czujesz jego zmniejszenie.

-6. Wyprowadź się ze stanu odprężenia, otwórz oczy. Jesteś gotów podjąć swoje zwykle czynności, będąc wolnym od bólu.