You are here:  / Zdrowie i Dieta / POWIKŁANIA SEPTYCZNE

POWIKŁANIA SEPTYCZNE

Posocznica jest najgroźniejszym powikłaniem pełnego odżywiania pozajelitowego. W przypadku metody obwodowej uogólnione zakażenie jest mało prawdopodobne i może wynikać z zakażenia płynu odżywczego. W przypadku metody centralnej zagrożenie jest znacznie większe i wynika z długotrwałej obecności ciała obcego w centralnym naczyniu żylnym (13).

Zakażenie cewnika może być wynikiem (skutkiem) nieprawidłowej techniki jego wprowadzania lub niewłaściwego pielęgnowania miejsca wejścia cewnika pod skórę.

Wrotami zakażenia mogą być również wszystkie miejsca połączeń w obrębie linii żylnej. Ze względu na ciężkość następstw posocznicy trudno przecenić znaczenie skrupulatnego przestrzegania zasad aseptyki w pielęgnowaniu centralnej linii żylnej. Najbardziej narażone na zakażenie są noworodki z małą masą ciała oraz chorzy otrzymujący duże dawki steroidów lub cytostatyki i ta grupa wymaga szczególnie wnikliwego rozważenia zysków i niebezpieczeństw płynących z wyboru metody centralnej lub obwodowej.