You are here:  / Zdrowie i Dieta / POWIKŁANIA ODDECHOWE

POWIKŁANIA ODDECHOWE

Niewydolność oddechowa powstaje w wyniku zaistnienia różnorakich czynników zaburzających prawidłową wymianę gazową, wśród których należy wymienić: niedrożność dróg oddechowych, niedostateczną wentylację oraz niedostateczne- natlenienie.

Niedrożność oddechowa może być spowodowana zapadaniem się języka, kurczem głośni, którego przyczyną jest odruch w wyniku drażnienia wejścia do krtani przez nadmiernie gromadzącą się wydzielinę w jamie ustnej i nosowo-gardłowej. Jest nią najczęściej obficie wydzielający się śluz, krew po zabiegach w obrębie jamy ustnej, np. po operacjach podniebienia, lub zwymiotowana treść żołądkowa. Także wady wrodzone w obrębie części twarzowej czaszki, jak: zarośnięcie nozdrzy tyl-nych, zespół Pierre-Robina, guzy jamy ustnej i szyi, stwarzają szczególne zagrożenie u dzieci będących pod wpływem środków anestetycznych i narkotycznych- stosowanych śródoperacyjnie i po operacji.

W przypadkach nieskomplikowanych odpowiednie ułożenie dziecka na boku w pozycji ustalonej, stały nadzór pielęgniarki, odsysanie wydzieliny zabezpieczają przed poważnymi następstwami, między innymi przed zaaspirowaniem treści żołądkowej do płuc. Często istnieje konieczność sztucznego zapewnienia drożności dróg oddechowych przez założenie rurki ustno-gardłowej lub dotchawiczej, np. po usunięciu większych guzów w obrębie jamy ustnej, nosowo-gardłowej, rozległych guzów szyi.