You are here:  / Zdrowie i Dieta / PRZYGOTOWANIE NOWORODKA DO OPERACJI

PRZYGOTOWANIE NOWORODKA DO OPERACJI

Przygotowanie noworodka do operacji odgrywa istotną rolę w całości leczenia chirurgicznego. Wiąże się z wieloma poważnymi i trudnymi problemami wynikającymi z konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego w trybie naglącym, w stanie szybko narastających zaburzeń ogólnoustrojowych zagrażających życiu noworodka w okresie najbardziej dla niego niekorzystnym, kiedy zachodzą gwałtowne procesy adaptacyjne do życia pozałonowego: oddychanie i krążenie zapoczątkowujące kształ-

towanie się czynności poszczególnych narządów i uldadów. Zaburzenia oraz zaistnienie jakichkolwiek niekorzystnych czynników, jak: nieprawidłowy poród, anestezja, operacja, w znacznym stopniu utrudniają prawidłowy rozwój procesów adaptacyjnych.

Wady rozwojowe wymagające leczenia chirurgicznego w trybie nagłym dotyczą w większości narządów bezpośrednio odpowiedzialnych za podstawowe funkcje życiowo. Ich umiejscowienie i rozległość są przyczyną niewydolności oddechowej i krążeniowej. Szybko narastające hipoksja, hiperkapnia i kwasica mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, mięśniu sercowym i innych ważnych dla życia narządach: wątrobie i nerkach. Współistnienie zaburzeń rozwojowych innych narządów, hipoglikemia, hipowolemia, narastająca w pierwszym okresie życia żółtaczka, infekcje wynikające z nieprawidłowego przebiegu ciąży lub porodu, wcześniactwo stanowią dodatkowe zagrożenie.