You are here:  / Zdrowie i Dieta / PRZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE PRZEDNIE

PRZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE PRZEDNIE

PRZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE PRZEDNIE

Przednie przepukliny oponowe i oponowo-mózgowe spotyka się w okolicy wyrostka nosowego kości czołowej, a na podstawie czaszki w okolicy kości sitowej i klinowej.

Przepukliny mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych zalicza się te, które przechodzą przez otwór ślepy kości czołowej, między wyrostkiem nosowym kości czołowej a kośćmi nosowymi, między kością czołową a sitową oraz między kością czołową, łzową, sitową i wyrostkiem oczodołowym szczęki. Do wewnętrznych zalicza się te, które przechodzą przez otwór ślepy kości czołowej, kość sitową lub

klinową do jamy nosowo-gardłowej, przez szczelinę oczodołową górną do oczodołu lub do zatoki szczękowej, przez szczelinę oczodołową dolną do zatoki szczękowej, a czasem nawet do jamy ustnej.