You are here:  / Zdrowie i Dieta / Proces przemiany jednego zróżnicowanego nabłonka

Proces przemiany jednego zróżnicowanego nabłonka

Jednak nie zawsze proces przemiany jednego zróżnicowanego nabłonka w drugi, również zróżnicowany, przebiega bez zakłóceń. Przykładem może być aty-powa (niedojrzała) metaplazja płaskonabłonkowa (22). Określenie rzadko obecnie stosowane, od dawna zastąpione pojęciem dysplazji, jednak warto o nim pa-miętać, gdyż dobrze oddaje genezę zmian w nabłonku płaskim (13). Metapla- styczny nabłonek płaski jest najbardziej podatny na działanie różnych czynników zewnętrznych, a w szybko namnażających się komórkach łatwo o przetrwanie tych z defektem, np. genetycznym. Przyczyn niedojrzałej metaplazji płaskona-błonkowej należy szukać w tej samej grupie czynników, które są odpowiedzialne za rozrost komórek zapasowych nabłonka (6). Efektem jest pojawienie się atypo-wych komórek i/lub zaburzenia histoarchitektoniki nabłonka. Nasilenie tych zmian decyduje o stopniu dysplazji. Ten rodzaj patologii to rzeczywisty stan przedrako- wy błony śluzowej oskrzela, chociaż może lepiej byłoby go nazywać BIN (bron- chial intraepithelial neoplasia) przez analogię do:

– CIN (cervical intraepithelial neoplasia) stwierdzanej w szyjce macicy,

– VIN (vulval intraepithelial neoplasia) – na sromie,

– VAIN (vaginal intraepithelial neoplasia) – w pochwie,

– PIN (prostatical intraepithelial neoplasia) – w gruczole krokowym (15), które są określeniami dobrze zdefiniowanymi, akceptowanymi i powszechnie stosowanymi, a jednocześnie wyrażającymi wątpliwości co do nieuchronności przemiany różnie nasilonych zmian dysplastycznych nabłonka w raka (13,15, 22).

Rodzaj zmian tkankowych Występowanie w materiałach Różnicowanie z drzewa oskrzelowego jz biopsji cienkoigłowej

Rozrost komórek zapasowych nabłonka (metaplazja płaskonabłonkowa) tak nie rak drobnokomórkowy rakowiak