You are here:  / Zdrowie i Dieta / POWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE

POWIKŁANIA SERCOWO-NACZYNIOWE

Zaburzenia ze strony układu krążenia, jak: zmiana rytmu serca, tachykardia, bradykardia, wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, mogą być następstwem zaistnienia wielorakich czynników. Tachykardia i wzrost ciśnienia tętniczego są najczęściej spowodowane bólem pooperacyjnym, wzrostem temperatury ciała, niedostateczną wentylacją z następstwem niedotlenienia i wzrostem prężności dwutlenku węgla we krwi. Spadek ciśnienia z utrzymującym się przyspieszeniem czynności serca mogą być pierwszymi objawami niedostatecznej podaży płynów lub niedostatecznego wyrównania strat krwi w czasie operacji. Opóźnienie postępowania wyrównującego zaistniałe niedobory pogłębiają zaburzenia krążeniowe aż do wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego.

Oziębienie, niedostatecznie głęboka analgezja pooperacyjna są najczęstszą przyczyną zwolnienia czynności serca. Bradykardia z jednoczesnym wzrostem ciśnienia tętniczego krwi po zabiegach neurochirurgicznych sugeruje narastanie ciśnienia śródczaszkowego. Nadciśnienie tętnicze, rzadko spotykane u dzieci, po zabiegach chirurgicznych współistnieje ze schorzeniami nerek i niektórymi schorzeniami endokrynologicznymi, np. feochromocytoma.

Możliwość stałego monitorowania temperatury ciała, oddechu i krążenia w szerokim zakresie pozwoli w krótkim czasie podjąć prawidłowe postępowanie wyrównujące zaistniałe zaburzenia, które w niesprzyjających warunkach mogą stać się przyczyną poważnych uszkodzeń ważnych dla życia narządów: ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, nerek.