You are here:  / Zdrowie i Dieta / Powikłania

Powikłania

Powikłania. Obserwacja kliniczna pozwala na wykrycie niekiedy objawów narastającego wodogłowia. Wymaga to wówczas wykonania operacji przecieku płynu mózgowo-rdzeniowego z prawej, bocznej komory mózgowej, poprzez układ naczyń żylnych do prawego przedsionka serca.

Niebezpiecznym powikłaniem jest wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego przez ranę operacyjną. W niektórych przypadkach zamknięcie przetoki następuje po

wielokrotnym wykonaniu punkcji komory mózgowej i usunięciu nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego. Wobec braku poprawy należy rozważyć wykonanie przecieku komorowoprzedsionkowego, podobnie jak w przypadkach czynnego wodogłowia.