You are here:  / Zdrowie i Dieta / Pneumokoki

Pneumokoki

Wyniki badań dodatkowych przemawiające za ostrym procesem zapalnym to: OB i CRP wyraźnie podwyższone, leukocytoza z przesunięciem w kierunku granulocytów, gazometria często zaburzona, saturacja niekiedy obniżona.

Pneumokoki wywołują zapalenie płuc u dzieci w każdym wieku są drobnoustrojami najczęściej wywołującymi zmiany zapalne w płucach o rozmaitym umiejscowieniu. U niemowląt występują liczne ogniska zapalne wokół drobnych oskrzeli, a u dzieci starszych częściej zajęty jest płat lub dwa, tworząc jedno duże ognisko. Zmianom tym może towarzyszyć wysięk, rzadko ropniak opłucnej. Przebieg choroby jest dość ciężki, z uporczywym kaszlem, bólem w klatce piersiowej, czasem bólem brzucha. Rokowanie jest na ogół pomyślne, gdyż wrażliwość dwoinki zapalenia płuc na penicylinę i amoksycylinę z kwasem klawulanowym jest ciągle dobra (ryc. 1).

Haemophilus influenzae jest dość częstym czynnikiem etiologicznym zapaleń płuc u niemowląt i małych dzieci, wywołując zarówno zmiany wieloogniskowe, jak i płatowe. Początek choroby może być skryty, czas trwania dość długi, czasem po-wikłany zapaleniem ucha, ropniakiem opłucnej, zapaleniem osierdzia.

Wprowadzone szczepienia ochronne niemowląt przeciwko pałeczce grypy ograniczą zapewne zakażenie tym drobnoustrojem, który w Polsce już w około 2-0 % (średnio) jest oporny na amoksycylinę, wymaga więc leczenia cefalosporynami III generaqi lub penicyliną z inhibitorem beta-laktamaz (6).

W USA wprowadzono szczepionkę przeciwko H. influenzae typu B w latach 1985-199-0, uzyskując znaczne zmniejszenie częstości zakażeń dróg oddecho-wych tym drobnoustrojem. W Los Angeles na przykład tylko w ciągu 2 lat wskaź-nik zapadalności na schorzenia wywołane przez H. influenzae zmniejszył się z 24,2 do 4,4 na 1-0-0 -0-0-0 dzieci do 5 roku życia (12).

W krajach rozwiniętych mniejsze znaczenie mają nieokreślone szczepy H. influenzae w etiologii dolnych dróg oddechowych, jednak mogą być one częstą przyczyną zapalenia płuc (31-56 %) w krajach rozwijających się (5).