You are here:  / Zdrowie i Dieta / Pacjenci pozaszpitalni

Pacjenci pozaszpitalni

Choroba najczęściej występuje u pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii i pooperacyjnych oraz na oddziałach zachowawczych u chorych z poważnymi schorzeniami współistniejącymi lub poddawanych chemioterapii. Istnieją pewne różnice w etiologii choroby w zależności od charakteru oddziału. Stwierdzono, że u pacjentów przebywających na oddziałach zachowawczych dominują: Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Sta- phylococcus aureus (w tym metycylinoopomy – MRSA), Streptococcus pneumoniae, Ha- emophilus influenzae. U chorych przebywających na oddziałach intensywnej terapii i pooperacyjnych dominują: Psudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus (MRSA), Seratia marcescens, Acinetobacter spp., Legionella spp., Haemophilus influenzae. Na oddziałach dziecięcych dominują wirusowe zapalenia płuc wywołane przez wirusy RS, influenza i parainfluenza. U pacjentów z zachłystowym zapaleniem płuc występuje zwykle flora mieszana, w tym bakterie beztlenowe, pałeczki Gram-ujemne (Escherichia coli, Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa) oraz Staphylococcus aureus.

W przeciwieństwie do pacjentów pozaszpitalnych objawy takie, jak gorączka, kaszel z odkrztuszaniem ropnej plwociny, leukocytoza, nowe nacieki zapalne w płucach, hipoksemia, nie zawsze są wyraźnie zaznaczone (2,7). Również wyizolowanie drobnoustrojów z dróg oddechowych nie pozwala na odróżnienie kolonizacji od zakażenia.