You are here:  / Zdrowie i Dieta / OWIKŁANIA NEUROLOGICZNE

OWIKŁANIA NEUROLOGICZNE

Zaburzenia neurologiczne w okresie pooperacyjnym mogą być następstwem poważnych powikłań śródoperacyjnych prowadzących do niewydolności układu oddechowego. W różnicowaniu przyczyn należy brać pod uwagę niedotlenienie, przedawkowanie leków, niewydolność oddechową, zaburzenia krążenia, a u dzieci najmłodszych zbytnie oziębienie ciała.

Drgawki w okresie pooperacyjnym są rzadkim objawem. Przyczynami ich wystąpienia mogą być: padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, nadmierny wzrost temperatury ciała, zaburzenia jonowe z nadmiernym przewodnieniem, kwasica, niedostateczna podaż płynów. Wyrównanie zaistniałych zaburzeń, kontynuowanie

leczenia przeciwpadaczkowego w okresie okołooperacyjnym w znacznym stopniu obniżają ryzyko ich wystąpienia. Uszkodzenie nerwów obwodowych może być spowodowane nieprawidłowym ułożeniem kończyn na stole operacyjnym, a także po operacji nieprawidłowym unieruchomieniem i umocowaniem dożylnych wlewów kroplowych.