You are here:  / Zdrowie i Dieta / Organizm dziecka

Organizm dziecka

-2) wpływu różnych stanów chorobowych i operacji na wymianę wodno-jonową ustroju. U dzieci poddawanych planowanym zabiegom chirurgicznym wymagane jest w zasadzie pokrycie płynowe (wody i jonów) przed operacją, w czasie jej trwania i po operacji, odpowiadające normalnemu – zaburzonemu zabiegiem – zapotrzebowaniu, obejmującemu czas wstrzymania podaży doustnej. Postępowanie takie nazywa się leczeniem podtrzymującym równowagę wodno-jonową.

Jednocześnie jednak dziecko w czasie ciężkiej, ostrej lub przewlekłej choroby, wymagającej operacji, przedstawia bardziej złożony problem terapeutyczny. Dochodzi tu często do długotrwałego upośledzenia prawidłowego odżywiania, nieprawidłowych strat z płynami ustrojowymi lub zaburzeń metabolizmu. Postępowanie obejmujące wyrównywanie tych zaburzeń nazywamy leczeniem wyrównawczym, w którym zmierza się do przywrócenia prawidłowej homeostazy.

Organizm dziecka, w porównaniu z człowiekiem dorosłym, wykazuje różnice w zawartości wody całkowitej i jej rozmieszczeniu, które są tym większe, im dziecko jest młodsze (ryc. 1-1). Woda stanowi u wcześniaków 80% masy ciała, u noworodków ok. 75%, u dzieci zaś ilość ta stopniowo zmniejsza się aż do wartości spotykanych u dorosłych – 50-55%.